Chúa Giêsu lên trời

02/06 – Chúa Nhật 7 PHỤC SINH năm C. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ Trọng. Lễ HỌ. NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Lời Chúa: Lc 24, 46-53

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông.

Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên, nguyện xin Cha gìn giữ và làm sinh động các thừa tác viên thánh của Cha. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, cách đặc biệt là để cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this day of the Ascension of Jesus, I ask that you sustain and animate your holy ministers. I offer my day in a particular way that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lễ Thăng Thiên của Chúa Giêsu Phục Sinh là lời hứa rằng chúng ta sẽ được dự phần vào đời sống sung mãn với Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin nâng con lên và đặt con vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“The Ascension of the Risen Jesus contains the promise that we too will participate in the fullness of life with God.” (Pope Francis) Raise me up, Lord, into your merciful heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, con suy ngẫm về Chúa Thăng Thiên, và lạy Chúa, điều đó đã củng cố thêm niềm tin của con vào Chúa biết bao. Khi chìm vào giấc ngủ đêm nay, con an tâm vững chí rằng Ngài luôn ở bên con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I meditate on you Ascension, Lord, and how it strengthens my faith in you. As I fall asleep tonight, I rest in the knowledge that you are always at my side. Hail Mary