Cùng hiệp thông với Chúa

03/06 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.

Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha dấu yêu, là Đấng đã thắng thế gian và trao ban Thần Khí cho chúng con, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng mọi suy nghĩ, việc làm và mọi điều con ước ao để cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, who have conquered the world and given us the Spirit, I offer my day, my every action, thought and desire so that priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lòng thương xót của Chúa không chỉ là một sự thương cảm: hơn thế nữa, đó là một sức mạnh trao ban sự sống, làm cho con người trỗi dậy!” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến và nâng con lên đến đời sống mới với Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“The mercy of Jesus is not just sentiment: indeed it is a force that gives life, that raises humanity up!” (Pope Francis) Come, Lord, raise me up to new life in you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào cuối ngày, con tìm kiếm sự an yên nơi Chúa từ tất cả những phiền muộn của ngày qua, Chúa đã nói rằng: ‘Thầy đã thắng thế gian’, điều đó an ủi con biết bao. Lạy Chúa, xin chữa lành và đốt cháy trái tim con bằng tình yêu của Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I seek and I find rest in you, Lord, from all my troubles. You have said, “I have conquered the world,” and this comforts me. Heal my heart, Lord, and set it ablaze with your love. Hail Mary