Người anh em của tôi

14/07 – Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C.
“Ai là anh em của tôi?”

Lời Chúa: Lc 10, 25-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?”

Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”.

Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha là “người Samari nhân hậu” đích thực của một nhân loại đầy những tổn thương và đau khổ. Cha đã hạ mình trở nên giống chúng con, để gần gũi và băng bó các vết thương của chúng con. Xin giúp con biết noi theo gương Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, the true “Good Samaritan” of a wounded and suffering humanity, you made yourself like one of us to be close and bind up our wounds. Help me today to follow in your example. I offer this day for the intentions of the Holy Father. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Cầu nguyện không bao giờ là vô ích. Nó luôn mang đến một điều gì đó mới mẻ mà sớm hay muộn gì cũng sẽ trổ sinh hoa trái.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng vào hoa trái của việc cầu nguyện.

WITH JESUS DURING A DAY

“Prayer is never in vain: it always brings forth something new that, sooner or later, bears fruit.” (Pope Francis) Help me, Lord, to trust in the fruitfulness of prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi con hồi tâm nhìn lại ngày sống hôm nay, Lời Chúa đã tỏ lộ cho con thấy sự vĩ đại của tình yêu Ngài và con quan trọng với Ngài ra sao. Tuy con mọn hèn, nhưng xin yêu Chúa với tất cả những gì con có và ao ước được thể hiện tình yêu ấy với những người yếu đuối nhất, nghèo khổ nhất, đặc biệt là những người đang bị đối xử bất công trong xã hội. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I review my day, your word has revealed to me how important I am to you, Lord and all the greatness of your love. While I am “small,” I love you with all of myself and I wish to show you this love with how I love the weakest and poorest of society, especially those in need of justice. Hail Mary