Lòng nhân lành của Chúa

21/08 – Thứ Tư tuần 20 thường niên – Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ.
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

“Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

“Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?”

“Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày hôm nay và tất cả những điều con có thể làm cho người khác. Cha ơi xin giúp con biết ơn cuộc sống con đang có mà không so sánh hay thù oán. Xin giúp con biết dấn thân vào sứ mệnh xây dựng nước Cha, bởi con biết con luôn được Cha yêu thương và đồng hành cùng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

🌤WITH JESUS IN THE MORNING🌤

I thank you, Lord, for this day and for all that I can do for others. Lord, help me to be grateful for my life as it is, without comparisons or bitterness, committing myself to the mission of building-up the Kingdom of God, because I know I am loved and accompanied by you. Through Mary, I offer this day for the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

— ∞ + ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong cuộc sống của mỗi người ai cũng có những tài năng và năng lực của riêng mình. Thật tuyệt vời biết bao khi phụng sự Chúa và chú tâm đến lời mời gọi của Ngài theo cách riêng của mình, và với những gì mà Thiên Chúa đã ban tặng.
Xin cho ơn gọi của con trở nên tình yêu thương như Thiên Chúa đã dạy, và để con biết đáp trả lời mời gọi của Chúa mà không giới hạn bản thân mình..

💫WITH JESUS DURING A DAY💫

Each one in his state of life has his gifts and talents. How good it is to serve the Lord and heed his call, the way I am, with what God has given me. Let my vocation be to love as the Lord teaches me and to accept what he asks of me, without restrictions.

— ∞ + ∞ —

🌔CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌔

Con khẽ nhắm mắt lại và từ từ hít thở thật sâu. Ngày sống của con thế nào? Con nhìn lại những điều con đã làm, và những người Chúa gửi đế cho con hôm nay, con có mối tương quan như thế nào với họ? Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy Chúa trong mọi sự, và trở nên một con người tốt hơn vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

🌕WITH JESUS IN THE NIGHT🌕

I close my eyes and calm my breathing. How was my day? I look at my activities and the people that God sent to me today. How did I relate to them? Help me, Lord, to see you in all things and to be a better person tomorrow. Our Father…