Chúa động lòng thương

27/08 – Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu.
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì món quà đức tin, điều vẫn luôn khuyến khích con đi trên con đường của Chúa ngay cả giữa lúc khó khăn ngặt nghèo. Cha ơi, xin Cha ban ơn để con có thể sống chân thật và thẳng thắn, không đòi hỏi người khác những điều mà con chẳng tuân giữ trong tim mình. Xin giúp con thêm kiên định trong khát khao không ngừng biến đổi trái tim mình. Con cũng xin dâng ngày hôm nay cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, xin cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng trở nên “những trường học thực sự giúp phát triển con người.” Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank you, Lord, for the gift of faith, which always encourages me to continue on the path even in the midst of difficulties. Give me, Lord, the grace to be authentic and consistent, not demanding from others that which I do not live in my heart. Help me to be more determined in my desire for ongoing conversion of heart. I offer this day for the intention of Pope Francis, that families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bước trên con đường vâng theo tiếng gọi của người Ki-tô hữu là vung chèo ngược thuỷ triều, là bơi ngược với dòng chảy cuộc sống. Nhưng con đường này dẫn ta đến với niềm vui đích thực và cho ta cảm nghiệm về sự trung tín của Thiên Chúa.

Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đã thương chọn gọi con sống Tin Mừng và bước theo con đường của Ngài!

WITH JESUS DURING A DAY

To follow the path of the Christian vocation is to paddle against the tide, and swim against the current of life. Yet, this path leads to true joy and allows us to experience the faithfulness of God. Thank you, Lord, for calling me to live your Gospel, and to follow your path!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, giờ đây con xin xét lại ngày qua. Hôm nay, con đã bước đi cùng ai? Con có giúp đỡ những ai cần đến con không? Con đã nói lời cảm ơn với những người con cần phải cảm ơn chưa? Cảm xúc nào đã dấy lên trong tim con? Con tóm tắt lại những gì đã diễn ra trong ngày bằng một từ hoặc một cụm từ.

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với Ngài trong ngày hôm sau. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I dwell upon the day that has passed. Who did I walk with today? Did I help those who needed me? Were there people I needed to thank? What feelings arose in my heart? I note a word or short phrase to summarize today’s events. Help me, Lord, to be faithful to you for another day. Our Father…