Thông báo: Tuần 01/09 – 07/09/2019

 1. Vào lúc 17 giờ 30 thứ ba tuần này 03/09/2019 tại nhà thờ giáo xứ Tân Định có thánh lễ đồng tế khai giảng năm mục vụ phó tế 2019-2020 do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.
 2. Thứ năm tuần này 05/09 vào lúc 17 giờ 30, cha Phêrô Ngô Lập Quốc dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc nhiệm vụ tại giáo xứ Tân Định để nhậm chức Chánh xứ Thánh Tịnh vào sáng thứ bảy 07/09/2019. Kính mời cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi tham dự thánh lễ thật đông đảo sốt sắng. Xin cảm ơn cha Phêrô đã tận tụy hy sinh phục vụ giáo xứ Tân Định trong suốt 3 năm qua.
 3. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái vào tuần trước được 35 triệu đồng. Xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho phòng khám từ thiện của giáo xứ.
 4. Vào 10 giờ 00 sáng Chúa nhật 08/09 giáo xứ phát học bổng năm học 2019-2020 cho các em. Xin các trường khu báo cho các em.
 5. Cảm ơn anh chị em trong các giáo khu đã đi bầu theo lịch và kết quả bầu cử tại các khu đã có, các vị trường khu vẫn như cũ, riêng giáo khu 8 trưởng khu là chị Têrêsa Vũ Thị Minh Nguyệt
 6. Sau khi từng giáo khu bầu cử từ danh sách 27 người đã được niêm yết, chúng tôi theo tỷ lệ % đã chọn ra 10 người được đề cử vào ban thường vụ để anh chị em biết và cầu nguyện cùng bầu chọn cho 5 người được coi là xứng đáng vào các chức vụ. Thứ 14/09/2019 lúc 19 giờ 00 sẽ bầu cử vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Tân Định nhiệm kỳ 2020- 2024.

LỊCH TUẦN 01/09 – 07/09/2019

 • Chúa nhật, 01/09: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 02/09: Ngày Quốc Khánh. Câu cho Tổ Quốc.
 • Thứ ba, 03/09: Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 • Thứ tư, 04/09:
 • Thứ năm, 05/09: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu.
 • Thứ sáu, 06/09: Thứ Sáu đầu tháng.
 • Thứ bảy, 07/09: Thứ Bảy đầu tháng.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng