Thông báo: Tuần 06/10 – 12/10/2019

 1. Mời Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ họp lúc 19 giờ 00 Chúa nhật ngày 06/10/2019.
 2. Xin anh chị em tiếp tục duy trì việc lần chuỗi Mân Côi liên kết hàng ngày trong suốt tháng 10 tháng Mân Côi.
 3. Sau Thánh lễ chiều thứ bảy 12/10/2019 có Rước Kiệu Đức Mẹ Fatima. Mời cộng đoàn cùng tham dự.
 4. Số tiền Anh Chị Em giúp cho việc bác ái tuần trước được 38 triệu 200 ngàn đồng, xin cám ơn Anh Chị Em. Hôm nay xin Anh Chị Em giúp cho Đại Chủng Viện Thánh Giuse.

THÁNG 10 THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những màu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đẳng Cứu Thế

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá ; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

LỊCH TUẦN 06/10 – 12/10/2019

 • Chúa nhật, 06/10: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 07/10: Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.
 • Thứ ba, 08/10:
 • Thứ tư, 09/10: Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục.
 • Thứ năm, 10/10:
 • Thứ sáu, 11/10: Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng.
 • Thứ bảy, 12/10:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng