Nước Thiên Chúa

29/10 – Thứ Ba tuần 30 thường niên.
“Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”.

Lời Chúa: Lc 13, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải.” (Lc 13, 18-21)

“Yếu mềm chính là sức mạnh của hạt giống, mục nát cũng là năng lực diệu kì của nó. Đây chính là Nước Thiên Chúa: những con người khiêm hạ nhỏ bé, những người nghèo khổ, những anh chị em bị xem thường trong con mắt người đời; nhưng qua chính họ, sức mạnh của Chúa Kitô thấm nhập và biến đổi những gì là tầm thường vô giá trị.” (ĐGH Benedicto XVI)

Trong các công việc thường nhật, xin Chúa ban ân sủng để con biết giữ trong lòng tâm tình nhỏ bé khiêm hạ, để Người thực hiện những kỳ công trên con. Con xin dâng ngày sống theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“The Kingdom of God resembles a mustard seed.” (Luke 13:18-21) “Weakness is the strength of the seed, splitting is its power…This is the Kingdom of God: a humanly small reality, composed of the poor at heart…for those who are not important in the eyes of the world; and yet, precisely through them, the strength of Christ breaks in and transforms what is apparently insignificant.” (Benedict XVI). Go forward in your daily tasks, asking for God’s grace to remain humble and small, so that he may work wonders through you. Offer your day for the intention of the Pope for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Những sự thay đổi liên tục của xã hội ngày nay đòi hỏi nhà truyền giáo phải luôn mau mắn, tỉnh thức và sẵn sàng nhìn lên Chúa Giêsu trong từng hành động. Có bao giờ bạn nhìn lại những thái độ của mình trong việc truyền giáo? Bạn có tìm cách chung tay với người khác để giúp đỡ anh em mình trong những hoàn cảnh cụ thể không?
Thật giá trị biết bao khi bạn ngẫm lại phương cách của mình trong việc thực thi sứ mệnh rao giảng, nhờ đó bạn có thể noi theo gương Chúa Giêsu

WITH JESUS DURING A DAY

The constant changes in today’s society require the missionary to be alert, awake and ready to contemplate Jesus in action. Have you reflected on your missionary attitude? Are you looking to become one with the other to help him from his reality? It is worth examining how you carry out your mission, so that you can more closely follow Jesus’ example.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dâng lời tạ ơn Chúa khi kết thúc ngày sống hôm nay. Đưa tâm trí trở lại những kinh nghiệm của ngày sống từ lúc bình minh đến giờ phút này. Điều gì còn lại trong tim bạn? Bạn có sẵn sàng để Chúa hành động trong bạn chưa? Hãy ý thức về thái độ của mình trong việc phục vụ và hạ mình với người thân cận. Bạn có sống trọn ngày với ý thức mình là cộng tác viên của Chúa Giêsu trong sứ vụ yêu thương nhân loại, nơi môi trường bạn sống và trong những hoạt động thường ngày? Xin Chúa ban ơn để bạn biết cách hành động tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God at the end of the day. Bring to mind what you have experienced since dawn until now. What was in your heart today? Have you been available to God’s action in you? Become aware of your attitude of service and surrender to your neighbor. Do you live your day conscious of being a collaborator with Jesus in his mission of compassion for the world, in your environments and in your daily routine? Ask God how you can improve your actions for tomorrow. Hail Mary….