Chọn lựa của Chúa

28/10 – Thứ Hai tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chúng ta hãy đi đến gặp Chúa.

“Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18,9-14).

“Người Pharisêu tự thấy mình công chính, đĩnh đạc và đáng tự hào, rồi ông đứng trên bệ chân ấy mà đánh giá người khác. Ngược lại, người thu thuế chẳng nhiều lời, cầu nguyện cách hạ mình và đấm ngực ăn năn với ý thức rõ ràng về sự bất xứng cùng lỗi tội của mình: Ông đã thực sự nhận ra chính bản thân mình cần được Chúa tha thứ và thương xót.” (ĐGH. Phanxicô)

Hôm nay, con sẽ dành đôi chút thời gian để cầu nguyện với gia đình trong sự đơn sơ và khiêm hạ. Xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we go to meet the Lord. “The publican went down to his house justified, and the Pharisee did not.” (Luke 18:9-14). “The Pharisee feels fair, feels in order, struts this and judges others from the top of his pedestal. The publican, on the other hand, does not use many words. His prayer is humble, sober, imbued with the conscience of his own unworthiness, of his own misery: this man truly recognizes himself in need of God’s forgiveness, of God’s mercy.” (Pope Francis) Find an opportune moment today to pray with family in simplicity and humility. Offer your thoughts, words and deeds for the intention of the Holy Father for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Nhà truyền giáo của thế kỷ 21 phải nhận thức được môi trường xung quanh mình. Quan sát và lắng nghe những người sẽ nhận thông điệp của chúng ta là rất quan trọng. Cần phải nắm bắt, mở ra và chào đón. “Tôi ước rằng, là một Kitô hữu, chúng ta có thể sát cánh bên những người đau yếu như Chúa Giêsu đã làm, bằng sự thinh lặng, bằng hành động quan tâm chăm sóc, cùng với lời cầu nguyện. Nhưng thật không may, xã hội của chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa loại trừ. (ĐGH Phanxicô) Tinh thần nào thúc đẩy công việc truyền giáo của bạn? Nguyện xin Chúa hướng dẫn bạn trong các hoạt động thường ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

The missionary of the 21st century must become aware of his surroundings. Observation and listening to those who will be recipients of your message are vital. It is necessary to embrace, to be open, and welcome. “I wish that, as Christians, we would be able to stand by the sick like Jesus, with silence, with a caress, with prayer. Our society, unfortunately, is contaminated by the culture of discarding.” (Pope Francis) What spirit encourages your missionary work? Ask the Lord to guide you in your daily activities.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại một ngày sống cùng với những kinh nghiệm con có được. Khi con thăng tiến trong mối tương quan với Chúa, con nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Thư giãn và thở chậm lại khi cầu nguyện đêm nay. Có khi nào con cảm thấy cuộc sống mình tròn đầy? Những biến cố nào làm con rối loạn tâm trí và khiến con mất bình an? Những cuộc đối thoại nào mang tính xây dựng cho con và ngược lại? Con sẽ cố gắng gìn giữ sự bình an trong lòng cho hết ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Walk through your day and appreciate what you experienced today. When we grow in relationship with God we learn to identify the voice of the Spirit in our heart, distinguishing it from “other” voices. Rest and breathe slowly as you pray tonight. When have you felt fullness in your life? What events disturbed you and made you lose peace? What conversations helped you and which ones did not? Write down what you discover and try to maintain peace in your heart tomorrow. Hail Mary….