30/10 – Thứ Tư tuần 30 thường niên.
“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.

Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.” (Lc 13. 22-30)

“Cánh cửa ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài là cánh cửa, là con đường dẫn ta đến với ơn cứu độ. Ngài dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha. Cánh cửa này không bao giờ đóng lại, mà còn mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt, không loại trừ, hay đặc quyền cho bất kì ai.” (ĐGH Phanxicô) Hãy trở nên khiêm nhường, bé nhỏ, và theo Chúa Giêsu mà qua cửa hẹp.

Con xin dâng ngày sống hôm nay, để cầu nguyện cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“Strive to enter through the narrow gate.” (Luke 13:22-30) “That door is Jesus himself. He is the door. He is the passage for salvation. He leads us to the Father…this door is never closed. It is always open to all without distinction, without exclusions, without privileges.” (Pope Francis) Become humble, small and follow Jesus through the narrow door. Offer your day for the intention of this month, that the breath of the Holy Spirit engender a new missionary “spring” in the church. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Người ta thường thấy các nhà thờ đông người khi có thánh lễ, những tín hữu đến đây như thể họ đến lấy vé để bước qua cổng vào xem một buổi trình diễn. Khi thánh lễ kết thúc, họ rời đi mà không ngoảnh lại cho đến thánh lễ tuần sau.

Thật đáng buồn, Giáo Hội vẫn còn đó nhiều tín hữu không giữ trọn cam kết sống Tin Mừng bằng những cách thế mà họ có thể sống được. Khi chúng ta dự phần vào đời sống đạo ở nhà thờ giáo xứ, giáo họ, chúng ta nên tìm cách phục vụ, dạy giáo lý, đồng hành cùng anh chị em mình, chứ không chỉ đơn thuần là đến và ngồi trong nhà thờ. Bạn có lo sợ khi rời bỏ vùng tiện nghi an toàn và trở nên quảng đại hơn với tha nhân?

WITH JESUS DURING A DAY

It is often observed that churches are only full of people at Mass, when many faithful arrive as if they will take a ticket at the entrance and go to see the show. Then at the end of Mass they leave without looking back until the next week. Sadly, the Church is full of many Catholics who do not have a commitment to living the Gospel in every way possible. When we participate in the life of our local church, we should seek to serve, catechize, and accompany others, not simply to be passive in the pew. Are you afraid to leave your comfort zone and be generous with others?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cảm tạ Chúa vì một ngày sắp khép lại. Qua những hành động của bạn, Thiên Chúa luôn cố gắng thì thầm trong trái tim bạn những điều bé nhỏ, Ngài muốn bạn lắng nghe và thực thi những lời ấy. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình không? Bạn đã đáp trả Người như thế nào? Bạn tạ ơn Chúa vì những ân sủng nào bạn được lãnh nhận?

Những lỗi tội nào bạn muốn xin Ngài tha thứ? Hãy ghi nhớ những việc bạn đã làm, cả những việc chưa làm ngày hôm nay, và hướng đến ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank God for another day. Throughout your activities, God tries to speak to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of God in your life? How do you respond? What graces are you thankful for? What mistakes do you want to ask God for forgiveness? Take note of what worked and what didn’t today. Look forward to tomorrow! Hail Mary….