Bàn tiệc Nước Trời

05/11 – Thứ Ba tuần 31 thường niên.
“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”.

Lời Chúa: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”.

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.” (Lc 14,23)

Đây là mong ước của Thiên Chúa, rằng tất cả mọi người đều được tham dự vào bàn tiệc của Ngài, đặc biệt là những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Lạy Chúa, hôm nay xin cho con biết dành một vị trí trong tim mình cho những người bị khinh miệt, cầu nguyện, chào đón và phục vụ họ như những người thân cận mình. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

“Go out to the highways and hedges, and compel people to come in, that my house may be filled.” (Luke 14:23) This is God’s wish, that everyone feeds at his table, especially the poorest, most abandoned, and the discarded of this world. Help me this day to make a place in my heart for those who are despised, to pray for them, to welcome them and to serve them as my neighbor. I offer this day for reconciliation in the Near East, thus joining my prayers to the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Giêsu Kitô muốn kết hiệp với chúng ta qua tình yêu mãnh liệt của Ngài, để chúng ta nên một với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể.” (Thánh Gioan Kim Khẩu)

Mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể, xin cho con trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Xin cho con là hình ảnh phản chiếu tình yêu và sự tốt lành của Ngài cho người thân cận con. Xin cho con được chữa lành bệnh tật về thể lý, tâm lý, và tinh thần của con, và trong Bí tích Thánh Thể, xin cho con kín múc nguồn sức mạnh và niềm vui để sống đời vâng nghe Lời Chúa mỗi ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus Christ wants to unite with us through his ardent love for us that we may become one with him in the Eucharist.” (St. John Chrysostom) Upon receiving Jesus in the Eucharist, may I seek to be more like Jesus. May I reflect your love and your kindness towards my neighbor. May I be healed of all my psychological, spiritual and physical illnesses and find in the Eucharist the strength and joy to live according to the Gospel every day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, con lắng đọng tâm hồn. Con cảm tạ Chúa vì những trải nghiệm con có được từ buổi sớm tinh mơ. Con gặp những rắc rồi nào? Trong những rắc rối đó, con có nhận ra được diễn biến tư tưởng của mình. Con đã gieo hy vọng, hay nản lòng? Đó là động lực thúc đẩy con xây dựng nền hòa bình cho mọi người. Con sẽ làm gì để đóng góp cho công cuộc này vào ngày mai? Con ghi lại những cảm nghĩ hôm nay, và hướng tới ngày mai làm sao để sống tốt hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm the heart at the end of this day. I am thankful for what I have experienced since the morning. What situations were a problem for me today? I become aware of the mood I had during those situations. Did I sow hope or did I get discouraged? It is up to me to build a hopeful world for others. How can I contribute tomorrow to building up hope? I take note of what I feel and look forward to tomorrow. Our Father…