Ân huệ tặng không

04/11 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”.

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.

Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)

Lạy Cha, nhờ Lời Chúa đánh động hôm nay, con bắt đầu ngày mới với lời nguyện xin cho được lòng quảng đại. Thật đẹp biết bao khi cho đi chính mình vì bằng hữu, có thể từ bỏ mình cách đích thực mà không mong đợi phần thưởng. Xin cho con tìm thấy được niềm vui trong sứ mạng yêu thương phục vụ người khác. Con xin dâng lên Cha khát khao này và ngày sống của con, để cầu nguyện theo ý chỉ của Giáo Hội và của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“When you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the just.” (Luke 14:13-13) Lord, inspired by these words of the Gospel, I begin this day by asking for the gift of generosity. How beautiful it is to give myself to my co-worker, to have this ability to surrender to the other authentically, without waiting to be rewarded. May I simply find joy in the mission of loving and serving others. I offer this desire and my day for the intentions of the Church and Pope Francis for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Danh dự và giàu sang không đem lại hạnh phúc. Lời tán thưởng và cảm kích sẽ phai nhạt và bị lụi tàn bởi bất kỳ sự thất vọng nào. Duy chỉ có Thiên Chúa mới làm thỏa mãn chúng ta. Ngài là sự thật và vĩnh hảo. Ngài là tình yêu bất diệt.” (Thánh Têrêsa Andes) Nếu có ai đó tán thưởng con, con nên bỏ đi. Nếu có ai đó chỉ trích con, con nên bỏ đi. Không gì có thể ngăn cản con trên bước đường con đi với Chúa. Xin cho con nhận ra rằng chỉ có những gì đến từ Ngài mới có thể biến đổi con. Và trên hết mọi sự, xin cho con nhận ra mọi người quanh con đều được Chúa dùng như khí cụ dẫn con đi trên nẻo chính đường ngay.

WITH JESUS DURING A DAY

“Honors and riches do not give happiness. The applause and the affection fades and is extinguished by any disappointment. Only God can satisfy us. He is the truth and the unchanging good. He is eternal love. ”(St. Teresa of the Andes) If anyone applauds me, I should move on. If anyone criticizes me, I should move on. May nothing distract me as I walk with the Lord. May I recognize that only what comes from him can transform me. Most of all, may I recognize those he uses as an instrument to help me stay on the right path.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn và làm phút hồi tâm cuối ngày. Con có thể hiện tình yêu trong suốt ngày hôm nay? Con có nhận ra rằng con có thể yêu thương một ai đó nhiều hơn chăng? Con có gặp khó khăn hoặc dính bén vô trật tự với ai không? Con có thể làm gì khác để lớn lên trong tự do và yêu thương mọi người một cách chân thành hơn? Con lưu tâm tới những điều Chúa dạy con, và hướng tới ngày mai hầu sống tốt lành hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm my heart and thoughts at the end of the day. Where did I extend my love throughout the day? Did I recognize that I could have loved someone better? Did I have difficulties or an attachment with someone? What can I do differently to grow in freedom and love everyone more authentically? I take note of what God puts within my heart and look forward to tomorrow. Our Father…