Thông báo: Tuần 10/11 – 16/11/2019

 1. Chúa nhật 17/11 Kính trọng Thể Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, xin cộng đoàn hiệp thông câu nguyện và xin mừng bổn mạng: Ca đoàn Hương Chiều với Thánh lễ lúc 16 giờ 00 và anh chị em Giáo Khu 9 với Thánh Lễ lúc 17 giờ 30. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ thật đông đảo sốt sắng.
 2. Trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu qua đời Giáo xứ Tân Định có tổ chức Thánh lễ cầu cho các Giám mục, linh mục, tu sỹ nam nữ, quý ân nhân và hội đồng mục vụ qua các thời kỳ, cùng toàn thể anh chị em giáo đân trong đại gia đình họ đạo Tân Định đã được Chúa gọi về. Thánh lễ được cử hành vào lúc 19 giờ 00 thứ hai 18/11/2019 tại Nhà Chờ Phục Sinh. Kính mời toàn thế cộng đoàn cùng tham dự.
 3. Thứ ba tuần này tại Nhà Thờ Chí Hòa vào lúc 8 giờ 30 có Thánh Lễ cầu cho các Giám mục và Linh mục trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã qua đời. Xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho các ngài.
 4. Số tiền anh chị em giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà tuần trước được 50 triệu đồng . Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho việc xây dựng nhà thờ Long Định thuộc Giáo phận Mỹ Tho. Cha Sở có đôi lời ngỏ Với cộng đoàn.

LỊCH TUẦN 10/11 – 16/11/2019

 • Chúa nhật, 10/11: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 11/11: Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
 • Thứ ba, 12/11: Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
 • Thứ tư, 13/11:
 • Thứ năm, 14/11:
 • Thứ sáu, 15/11: Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
 • Thứ bảy, 16/11: Thánh nữ Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng