Thông báo: Tuần 08/12 – 14/12/2019

 1. Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Phan Thiết: Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, đang là Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết trống tòa khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời ngày 01 tháng 03 năm 2017; ngày 14 tháng 03 năm 2017, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm làm Giám quản Tông tòa giáo phận Phan Thiết. Thánh lễ Tạ ơn chia tay Đức Cha Giuse vào lúc 8 giờ 30 thứ bảy 07/12/2019 tại Nhà Thờ Chánh Tòa. Kính mời anh chị em hiệp thông cầu nguyệncho Đức Cha trong sứ vụ mới. Đức Cha Giuse sẽ nhận Giáo phận Phan Thiết vào ngày 12/12/2019.
 2. Thứ tư tuần này 11/12/2019 Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng nhậm chức tại Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn vào lúc 08 giờ 30. Xin cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài.
 3. Thứ hai tuần này 09/12/2019 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sau thánh lễ có rước kiệu Đức Mẹ Trọng Thể.
 4. TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2019
  * GIỚI TRƯỞNG THÀNH & GIỚI TRẺ :
  Thứ ba, tư, năm 10 – 11 – 12/12/2019 lúc 19 giờ 00. Giảng: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB.
  * THIẾU NHI :Trong các Thánh Lễ CN Mùa Vọng 08/12/2019 và 15/12/2019 . Giảng: Cha Phó Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín.
 5. Số tiền anh chị em giúp bác ái tuần qua được 30 triệu đồng. Hôm nay xin giúp cho việc chia sẻ mùa vọng. Xin cám ơn Anh Chị Em.

LỊCH TUẦN 08/12 – 14/12/2019

 • Chúa nhật, 08/12: CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II.
 • Thứ hai, 09/12: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
 • Thứ ba, 10/12:
 • Thứ tư, 11/12: Thánh Đamasô I, giáo hoàng.
 • Thứ năm, 12/12: Đức Mẹ Guađalupê.
 • Thứ sáu, 13/12: Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
 • Thứ bảy, 14/12: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng