Gặp Ðấng Cứu Thế

04/01 – Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh.
“Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế”.

LỜI CHÚA: Ga 1,35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: Ðây là Chiên Thiên Chúa.

Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?”

Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?”

Người đáp: “Hãy đến mà xem”.

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy dâng lời tạ ơn Chúa khi ngày mới vừa bắt đầu. Nói với Chúa rằng bạn đã sẵn sàng làm việc cho Ngài, sẵn sàng để được sai đi thi hành sứ vụ của Ngài và cộng tác cùng tha nhân cho ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. “Niềm hy vọng cũng giống như một ngọn nến, biết đón lấy làn gió từ Chúa Thánh Thần và biến nó thành lực đẩy cho thuyền ra khơi.” (ĐGH. Phanxicô). Liệu rằng chúng ta có nhận ra được hành động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống này? Hãy để bản thân mình được thúc đẩy, biết lắng nghe Thần Khí nói với bạn trong mọi giây phút của ngày hôm nay và trong chính tâm hồn bạn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to God at the beginning of this day. Tell the Lord that you are ready to work for him, to be sent on his mission, and to collaborate with others for the intention of this month. “Hope is really like a candle; she picks up the wind of the Holy Spirit and transforms it into a driving force that pushes the ship, as the case may be, to the sea or to the shore ”(Pope Francis). Do you recognize the action of the Holy Spirit in your life? Let yourself be driven, listening to the Spirit that speaks to you in events of the day and in your heart. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy ở với Ngài, yêu mến Ngài, và nhờ mối tương quan này mà biết ra đi gặp gỡ anh chị em xung quanh. Cuộc sống hằng ngày của bạn chính là nơi để truyền giáo. Ở nơi đó, bạn chia sẻ mối tương quan của bạn với Chúa Giê-su, và cho tha nhân biết mối tương quan này qua hành động và lời nói của bạn. Liệu rằng đời sống của bạn đã là một cuộc loan báo cho tha nhân chưa? Nhờ vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su, bạn đã có được tình yêu và mối tương quan với Ngài, liệu bạn đã làm lan tỏa tình yêu và mối tương quan đó cho mọi người xung quanh chưa?

WITH JESUS DURING A DAY
Jesus invites you to be with him to know and love him and as a result of that friendship, to go out to meet your neighbor. Your daily life is meant to be a place of mission. There you must share your friendship with Jesus, showing it to others through your gestures and words. Is your life an announcement to others? Do you spread to others the love and friendship you have because of your encounter with Jesus?

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy dành thời gian ngồi lại với Chúa Giê-su. Hãy hít thở thật sâu và nhìn vào nội tâm của bạn. Hôm nay bạn có giữ trong tim mình niềm vui và bình an không? Bạn đã sống bác ái với tha nhân thế nào? Bạn muốn xin lỗi Chúa về điều gì? Hãy tĩnh lặng trong giây phút này và xin Chúa ôm lấy bạn với tình yêu của Ngài. Hãy viết ra sự quyết tâm của bạn cho ngày mai ngay khi giây phút cuối ngày đang đến. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…