Ðấng xóa tội trần gian

03/01 – Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh.
“Ðây Chiên Thiên Chúa”

LỜI CHÚA: Ga 1,29-34

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước, để Người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như con chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Ðấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới này, bạn hãy nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Hôm nay, thứ Sáu đầu tháng, là ngày Thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Hãy dâng lên Chúa tất cả mọi sự bạn có, để cầu nguyện cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác nhau, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Hãy canh tân mối tương quan cá vị giữa bạn với Chúa Giê-su mỗi ngày, để Ngài biến đổi cuộc sống của bạn và để bạn tỏa lan bình an đến từ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong các hoạt động hàng ngày của bạn. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING
As you being this day, raise your heart to God. Today, the first Friday of the month is the World Day of Prayer for the Pope’s Intentions. Offer all that you are that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Renew your personal encounter with Jesus every day, so that he may transform your life and you can radiate the peace that comes from his heart in your daily activities. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thiên Chúa là tình yêu và là Chúa của hòa bình: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” (Rm 15,13).
Lời Chúa nói với bạn điều gì? Làm thế nào bạn có thể lan tỏa bình an trong cuộc sống thường ngày?

WITH JESUS DURING A DAY
God is love and is the God of peace: “May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the holy Spirit.” (Romans 15:13). What do these words speak to you? How can you spread peace in your daily life?

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khép đôi mắt lại và hít thở thật sâu. Bạn cảm thấy thế nào trong giây phút này? Hãy cầu xin Chúa Giêsu gợi lên trong bạn một vài chi tiết nhỏ trong ngày hôm nay. Những khoảnh khắc nào rất có ý nghĩa đối với bạn? Dừng lại đôi chút để dâng lời tạ ơn, và suy ngẫm về những chi tiết đó. Và bắt đầu ngày mai bằng việc nhớ lại tình yêu mà bạn được lãnh nhận, để rồi bạn có thể trao ban cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…