Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến

06/01 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.
“Nước trời đã đến gần”.

LỜI CHÚA: Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy tạ ơn Chúa vì cuộc đời của bạn, và đón nhận ngày sống mới với một trái tim hạnh phúc. Tiếng gọi của Chúa Giêsu biến đổi tâm tính của chúng ta, thay đổi lối sống của chúng ta nên hiệp nhất làm một, nhằm phục vụ cho Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng với Ngài tái thiết lập cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta cần thay đổi điều gì ngay lúc này? Hãy trò chuyện với Chúa Giê su như một người bạn, và dâng lên Ngài ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Receive the new day with a happy heart; give thanks to God for your life. The call of Jesus is to change our mentality and to convert our lifestyle into one that serves the Kingdom of God. Jesus invites us to configure our life with his. What needs conversion in your life at this moment? Talk to Jesus as with a friend and offer your day for the intention of the Pope for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trái ngược với tình yêu là nỗi sợ hãi, nó gợi lên trong chúng ta bản năng tự phòng vệ khi phải đối mặt với khó khăn thử thách. Điều này có thể dẫn đến hành vi hung hăng, đố kỵ, chỉ trích hay là khinh thường. Mặt khác, khi tình yêu được dựa trên nền tảng vững chắc, thì dù cho khó khăn vẫn còn đó, nhưng mọi biến cố xảy ra luôn nằm trong sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng có lời hằng sống đời đời.
Thái độ của bạn trước những khó khăn là gì? Bạn có thể tìm thấy tình yêu và gieo rắc niềm hy vọng trong những thời khắc khó khăn không? hay vì sợ hãi mà bạn có những hành động phòng thủ? Hãy cầu xin Chúa trợ giúp để bạn được sống trọn trong tình yêu thương.

WITH JESUS DURING A DAY
The opposite of love is the fear that moves us to defend ourselves against the threats we feel in the face of difficulties. This can lead to aggressive behavior, envy, criticism or contempt. Love, on the other hand, rests in the certainty that every event, however difficult it may seem, is in the presence of God who always has the last word. What is your attitude towards difficulties? Are you able to find love and act by sowing hope in difficult times or do you have defensive attitudes as a result of fear? Ask God for his help to live in love.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy tìm một nơi yên tĩnh, hít thở một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Cùng nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày qua. Hôm nay bạn cảm nhận mình được mời gọi làm điều gì? Bạn nghĩ mình được mời gọi trở thành con người như thế nào? Hãy nghĩ về những việc bạn có thể làm vào ngày mai, để dẫn đưa bản thân đến gần hơn với lời mời gọi đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…