Thông báo: Tuần 05/01 – 11/01/2020

  1. Mục vụ Giới Trẻ là định hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong ba năm 2020-2022. Trong dịp đầu năm 2020, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đưa ra lời giới thiệu cho “Chương trình mục vụ giới trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su”. Chủ đề Học Hỏi và Suy Tư tháng 1 năm 2020: Đức Giêsu – Hoàng Tử Bình An.
  2. Số tiền anh chị em giúp cho bác ái tuần trước được 40 triệu đồng. Hôm nay xin tiếp tục giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà. Xin cám ơn anh chị em.

LỊCH TUẦN 05/01 – 11/01/2020

  • Chúa nhật, 05/01: CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
  • Thứ hai, 06/01:
  • Thứ ba, 07/01: Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục.
  • Thứ tư, 08/01:
  • Thứ năm, 09/01:
  • Thứ sáu, 10/01:
  • Thứ bảy, 11/01:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng