Thông báo: Tuần 01/03 – 07/03/2020

 1. Trong tờ tin tuần này, chúng tôi có gửi đến gia đình anh chị em trong giáo xứ Thư Mục Vụ Mùa Chay và Phục Sinh của Đức Tổng Giuse và Đức Cha phụ tá Louis. Xin anh chị em đọc kỹ và thi hành để Mùa chay năm nay đầy ý nghĩa: Mùa Chay và Mùa Phục Sinh là thời gian canh tân đời sống Kitô hữu nhờ thông phần vào mầu nhiệm Thánh giá và Phục sinh của Chúa Giêsu.
 2. Tuần này các em thiếu nhi được nghỉ học giáo lý. Các lớp học giáo lý sẽ học trở lại khi Sở Giáo Dục Đào tạo TP.HCM thông báo học sinh toàn thành phố nhập học.
 3. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng của Mùa Chay Thánh 2020 này, đặc biệt là mỗi chiều thứ sáu hàng tuần lúc 16 giờ 30 có chặng đàng Thánh Giá trong nhà thờ.
 4. Mời hội các bà mẹ nguyệt hội sau thánh lễ thứ bảy đầu tháng.
 5. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái tuần qua được 42 triệu 300 ngàn đồng. Xin cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay xin giúp cho quỹ bác ái mùa chay của giáo xứ.

LỊCH TUẦN 01/03 – 07/03/2020

 • Chúa nhật, 01/03: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
 • Thứ hai, 02/03:
 • Thứ ba, 03/03:
 • Thứ tư, 04/03: Thánh Casimirô.
 • Thứ năm, 05/03: Thứ Năm đầu tháng.
 • Thứ sáu, 06/03: Thứ Sáu đầu tháng.
 • Thứ bảy, 07/03: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fê licita, tử đạo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng