Thiên đàng của bác ái

02/03 – Thứ hai tuần 1 Mùa Chay.
“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Lời Chúa: Mt 25, 31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.

Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?”

Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!”

Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?”

Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, vào buổi sớm mai, con thủ thỉ xin Cha cho ước muốn của con nên như ước muốn của Cha, bởi Cha là “núi đá, là thành lũy đời con!” (Tv 18). Trong tháng này, khi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc ngày càng hiệp nhất, chúng ta được mời gọi chiến thắng sự chia rẽ trong Giáo Hội, gia đình và công sở. Điều này thật chẳng dễ dàng! Cùng với anh chị em trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng ngày hôm nay để vừa nên như dấu chỉ của tình hiệp nhất tại nơi chúng con sinh sống, vừa ủng hộ Giáo Hội tại Trung Quốc. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
On the morning of this new day, I tell you my desire to be yours, Lord, you who are “my rock, my defender!” (Psalm 18) In this month when we pray for the Church in China to grow in unity, we too are invited to overcome our divisions, in the Church, family, and at work. This is not always easy! With all my brothers and sisters of the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer this day so that we can both be signs of unity where we live, and thus support the Catholics of China. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Mùa Chay là dấu chỉ bí tích của sự hoán cải. Mùa Chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm Vượt Qua cách sâu xa và cụ thể hơn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của mình, đặc biệt bằng việc ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái.” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“Lent is a sacramental sign of conversion. It calls on Christians to incarnate in a more intense and concrete way the Paschal mystery, in their personal, family and social life, in particular by practicing fasting, prayer and almsgiving.” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày vừa qua, và cùng nhìn lại sâu thẳm tâm hồn mình. Ngày hôm nay của con thế nào? Con trân trọng những giây phút con cảm nhận được Chúa hiện diện bên con. Trong những giờ phút khó khăn, đâu là những suy nghĩ đến trong con? Thái độ lúc đó ra sao? Con đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Xin Chúa giúp con rèn luyện tính kiên nhẫn trong những lúc khó khăn, không để những ý nghĩ đen tối dẫn lối và cũng không từ bỏ những mục đích tốt lành. Con ghi chú lại những cảm xúc của mình và cách giải quyết để có thể làm tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria..
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that has passed. Look inside your soul. How was your day? Appreciate the moments where you felt God’s presence. Look at the moments of difficulty. What thoughts did you have? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of trouble cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Take note of what you feel and resolve to do better tomorrow! Hail Mary…