Chúa Giêsu hiển lộ dung nhan

08/03 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A.
“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Lời Chúa: Mt 17, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”.

Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con ở đây trong ngày mới hôm nay. Xin Cha kết nối trái tim con với Trái Tim Chúa Giê-su, Con Cha, Đấng đã dâng hiến bản thân mình trong Bí Tích Thánh Thể cho con, và vì con. Con xin hòa chuyển động dâng hiến này của Chúa Giê-su, và dâng lên Cha ngày mới của con, suy niệm về những gì đã viết trong Tin Mừng: “Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44). Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho Giáo Hội Trung Quốc ơn kiên trì bền chí giữ vững sự trung thành với Tin Mừng và lớn lên trong tình hiệp nhất. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, here I am on this new day. Unite my heart to the Heart of your Son Jesus who offers himself to me, and for me, in the Eucharist. I enter into this movement of offering of Jesus and I offer you my day, meditating on this word of the Gospel: “Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44). I think of the Church in China for which Pope Francis invites us to pray this month, that, through the intercession of Mary, the Lord will grant her to persevere in fidelity to the Gospel and to grow in unity. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Giây phút giữa ngày hôm nay, con xin đặt bản thân con trong tình hiệp thông với tất cả thành viên của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Con tưởng tượng đến hình ảnh mọi người từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã nghe được ơn gọi trở thành Tông Đồ cầu nguyện giống như con. Lạy Chúa, trong tình hiệp nhất với mọi người, con xin cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung Quốc. Chúng con tin rằng Thiên Chúa lắng nghe lời nguyện cầu của chúng con và sẽ nhậm lời. Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS DURING A DAY
In the middle of this day, I put myself in communion with all the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network. I imagine people from so many countries and cultures, who, like me, have heard the call to be apostles of prayer. In union with them, I pray to the Lord for the intention of this month, the Church in China. We believe that God hears our prayer and wishes to answer it! Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con để trái tim được tĩnh lặng đôi chút và nhìn lại những gì đã qua trong ngày. Ngay lúc này con cảm thấy ra sao? Con muốn tạ ơn vì điều gì? Con nhớ lại mọi cảm xúc trong ngày và nhận ra khoảnh khắc con đã sống với lòng biết ơn, nhân từ, sự quả quyết, niềm vui và cả lòng thương xót. Những cuộc gặp gỡ trò chuyện của con ra sao? Con cảm tạ Chúa vì những lần con được trở thành người kiến tạo hòa bình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Recover stillness in your heart and reflect on what has passed. How are you doing right now? What do you want to give thanks for? Collect your feelings throughout the day and discover the moments in which you have acted with gratitude, benevolence, positivity, joy and mercy. How have your conversations been? Give thanks to God for the times when you were a peacemaker. Hail Mary…