Chủ tế Thánh lễ: Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – 13/05/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next