Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – 13/05/2020

Chủ tế Thánh lễ: Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – 13/05/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: