Yêu thương và phục vụ

15/05 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.
“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con.

Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc suy ngẫm Lời Chúa Giê-su: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15, 12-17) Hoa trái mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta ấy chính là tình yêu và sự phục vụ. Đức Giáo Hoàng đã nói rằng: “Phục vụ chính là chìa khóa để hiểu được đức tính của các phó tế.” Hiệp cùng ý cầu nguyện trong tháng này, con sẽ phục vụ và chăm sóc những người thân cận mình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day by meditating on the words of Jesus in your heart, “You did not choose me; I chose you and destined you to go and bear fruit, a fruit that remains” (John 15:12-17). The fruits that the Lord asks of us are of love and service. Pope Francis tells us that the word service is the key to understanding the charism of deacons. Accompany the intention of the month with concrete attitudes, service and care of your neighbor. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tạm nghỉ một chút vào giữa ngày, nghỉ ngơi và nhìn lại cách bạn đã bước theo chân Chúa Giê-su. Hãy quan tâm đến khoảnh khắc của những cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đừng để lời cầu nguyện của bạn trở thành lời độc thoại với chính mình. Cầu nguyện không phải là độc thoại về những ý tưởng của riêng tôi, về bản thân tôi, hay những phán xét của tôi. Cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Vì vậy, trước khi chuẩn bị cầu nguyện, hãy dành một chút thời gian đi vào thinh lặng bên trong, và để Thiên Chúa chiếm giữ khoảng trống đó. Hãy để con tim bạn được trầm lại và từ từ đi vào thinh lặng nơi con tim để gặp gỡ Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in your day to see how you are walking in the footsteps of Jesus. Take care of this moment of encounter with the Lord and do not allow your prayer to become a monologue with yourself. Prayer is not a monologue about my own ideas, about myself, or about my judgments. Prayer is an encounter with the Lord. Therefore, before preparing for prayer, take some time to enter into inner silence and let him occupy that space. Calm your heart and enter the silence of your heart to encounter him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay kết thúc, con tạ ơn Chúa vì những hồng ân đặc biệt con đã nhận được. Con nhìn lại biến cố quan trọng nhất ngày hôm nay. Các cuộc đối thoại của con như thế nào? Con có sẵn sàng đối với những người cần con giúp đỡ? Có ai cần một lời xin lỗi từ con không? Con tâm sự một chút với Chúa và xin Ngài giúp sức cho con vào ngày mai. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I am grateful for the special graces I have received. I review the most important events of today. How were the conversations I had? Was I available to those who needed me? Does anyone need an apology from me? I talk a little with the Lord and ask him for help for tomorrow. Our Father…