Thánh lễ Chúa Ba Ngôi – Mừng bổn mạng & Kỷ niệm 20 thành lập Xứ Đoàn Ba Ngôi – 07/06/2020

Chủ tế Thánh lễ: Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: