Tình yêu Thiên Chúa

07/06 – Chúa Nhật 10 Thường Niên. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

Lời Chúa: Ga 3, 16-18

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt.

Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, cùng với việc cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, con cảm tạ Cha vì đã tỏ bày cho con thấy cuộc sống của Người là sự kết hiệp của tình yêu và đó là cách Cha muốn chúng con được hiệp nhất trong đức ái. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16) Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng trong sự gần gũi với những người con gặp gỡ. Con xin dâng Cha ngày mới, hiệp cùng với ý chỉ của ĐGH, là cho những ai đang gặp đau khổ, đều chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con ở trên trời,..
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, on this day when we celebrate the mystery of the Most Holy Trinity, I give you thanks for showing us that your life is a union of love and that is how you want us all to be united in charity. “God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him may not perish, but have eternal life” (John 3:16). I ask you, Lord, for the grace of being close to those I meet. I offer you my day, in union with Pope Francis’ intention of prayer for this month, for all who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Our Father…
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Lòng thương xót biểu lộ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi” (ĐGH Phanxicô). Từ “lòng thương xót” bắt nguồn từ sự kết hợp hai từ trong tiếng La-tinh, miserere and cordis. Từ đầu tiên, “có lòng thương xót” nghĩa là có khả năng bị lay động trước nỗi đau của người khác. Từ thứ hai nghĩa là “trái tim”, nơi xúc cảm và cảm giác được hình thành. Vậy có thể hiểu rằng: “Lòng thương xót xuất phát từ trái tim”. Chúng ta có thể phạm nhiều sai lầm, nhưng Chúa Ba Ngôi luôn tuôn đổ lòng thương xót trên chúng ta. Chúa Cha đã ban Chúa Con đến cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-su trở nên của ăn nuôi dưỡng và ở giữa chúng ta, Chúa Thánh Thần ở lại và trao gửi những món quà cho chúng ta. Chúa Ba Ngôi dành biết bao tình yêu cho chúng ta! Vậy, chúng ta đã đáp lại tình yêu đó như thế nào?
WITH JESUS DURING A DAY
“Mercy reveals the Most Holy Trinity” (Pope Francis). The word “mercy” derives from the combination of two Latin words, miserere and cordis. The first, “having compassion for” means having the ability to be moved by the pain of the other. The second word means “heart,” a space where emotions and feelings spring up. Mercy can be said to be, “compassion that comes from the heart.” We make many mistakes, but the Trinity pours his mercy on us. God the Father sent his Son to redeem us, Jesus makes himself bread and is among us and the Holy Spirit remains with us and distributes his gifts to us. So much love the Holy Trinity has for us! How have I returned this love?
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhìn lại một tuần đã qua và nhìn xem cách Chúa đã ở với con. Con tạ ơn Chúa vì những điều con đã nhận được cũng như sức khỏe và khả năng làm việc. Con có hành động với sự tự do nội tâm không? Con nghĩ đến một vài điều, một điểm yếu trong tính cách, con người hay tình huống đã lấy đi sự tự do nội tâm của con. Con có đang mở lòng để đón nhận hồng ân của Chúa mà con cần có để có thể thăng tiến trong tự do? Con quyết tâm sống ngày mai của mình với một con tim tươi vui và tự do. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Review your week and see how God was with you. Give thanks to God for what you received, as well as your health, and ability to work. Did you act with an inner freedom? Think about something, a weaknesses of character, person or situation that has taken away your inner freedom. Are you open to receiving the grace from God you need to grow in freedom? Make a resolution to live with joy and freedom of heart. Hail Mary…