Thông báo: Tuần 07/06 – 13/06/2020

 1. Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của giáo xứ Tân Định, xin anh chi em hiệp với ý cầu nguyện cầu xin Thánh Tâm mở lối: xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, để tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 2. Mời hội các bà mẹ công giáo nguyệt hội sau Thánh lễ chiều thứ bảy 06/06/2020,
 3. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Xứ đoàn Ba Ngôi – Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Định nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Thánh lễ được cử hành lúc 7giờ 30 sáng Chúa nhật 07/06/2020.
 4. Mời hội đồng mục vụ giáo xứ họp quý II/2020 lúc 19 giờ 00 CN 07/06/2020.
 5. Tổng kết số tiền Giáo xứ Tân Định gởi về Tòa Tổng Giám Mục cho việc trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn năm 2020: 1 tỷ 300 triệu đồng. Xin chân thành cám ơn sự hy sinh và tấm lòng quảng đại của anh chị em. Tuần này xin giúp cho việc bác ái.

Chi tiết số tiền giúp cho việc trùng tu:

TT Nội dung Số tiền
1 Tiền quyên hàng tháng và tiền thùng    520,000,000
2 Tiền quyên Chúa nhật 31/05/2020 190,400,000
3 Tiền các giáo khu quyên tại gia đình (*) 231,250,000
4 Tiền 3 ân nhân ẩn danh mỗi người 100 triệu 300,000,000
5 Tiền trao trực tiếp cho cha sở (quy đổi ra VND làm tròn số) 61,000,000
Tổng cộng  1,302,650,000

(*) Chi tiết các giáo khu quyên tại gia đình:

TT Giáo khu Số tiền
1 Thánh Quý (Khu I) 55,350,000
2 Thánh Lộc (Khu 2 & 3) 17,800,000
3 Thánh Đê (Khu 4) 57,900,000
4 Thánh Gẫm (Khu 5) 40,300,000
5 Thánh Minh (Khu 6) 15,100,000
6 Thánh Hạnh (Khu 7) 18,100,000
7 Thánh Lựu (Khu 8) 17,350,000
8 Thánh Lạc (Khu 9) 7,350,000
Tổng cộng 229,250,000

LỊCH TUẦN 07/06 – 13/06/2020

 • Chúa nhật, 07/06: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ câu cho giáo dân (Lễ họ).
 • Thứ hai, 08/06:
 • Thứ ba, 09/06: Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.
 • Thứ tư, 10/06:
 • Thứ năm,11/06: Thánh Barnaba, tông đô. Lễ nhớ.
 • Thứ sáu, 12/06:
 • Thứ bảy, 13/06: Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng