Thi hành điều muốn người khác làm cho mình

23/06 – Thứ Ba tuần 12 thường niên.
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”.

Lời Chúa: Mt. 7, 6. 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chào Cha con buổi sáng, con tạ ơn Cha vì ngày này và vì món quà của cầu nguyện. Xin Cha ban ân sủng để con biết chú ý tới tha nhân. Xin cho con nên giống Cha nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Con dâng lên Cha mọi việc con làm trong hôm nay, để cầu nguyện theo ý ĐGH, cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Good morning, Jesus, thank you for this day and for the gift of prayer. I ask you for the grace to be attentive towards the people around me. Help me to be more and more like you. I offer you my works of this day for Pope Francis and for his intention to pray for this month that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tôi nghĩ về những người đang thất nghiệp, những kẻ thường bởi vì lối tư duy ích kỉ, luôn tìm kiếm lợi ích cho mình bằng mọi giá” (ĐGH Phanxicô) Tôi có cố gắng bằng mọi cách để giúp đỡ những anh chị em đang thất nghiệp không? Có rất nhiều cách, cả về vật chất lẫn tinh thần. Kết nối nhà tuyển dụng với những người mà chúng ta biết, để họ có thể bổ sung vào các vị trí tuyển dụng còn thiếu nhân sự, tạo giỏ thức ăn và quyên góp cho những người không có gì để sống, hay cầu nguyện để họ được chúc lành với những cơ hội mới. Cho dù là chia sẻ những gì chúng ta có, chỉ dẫn cho ai đó, hay là cầu nguyện, ta luôn luôn có một thứ gì đó để trao ban cho những người thân cận.

WITH JESUS DURING A DAY

“I think of everyone who is unemployed, often because of a selfish mindset that seeks profit at all costs” (Pope Francis). Do I try in any way to help my brothers and sisters who are unemployed? There are countless ways to help, both materially and spiritually. Connecting employers with others we know so they can fill a job vacancy, making a food basket and donating to those who don’t even have what it takes to live, or praying that they will be blessed with a new opportunity. Whether sharing what I have, referring someone or praying, I always have something to offer my neighbor.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống và tất cả mọi biến cố đã xảy ra. Ai cần bàn tay của con, lời nói của con, một chiếc ôm, một nụ cười, hay một sự hiện diện gần bên? Ai mang hình ảnh của Chúa đến với con? Con có thể làm cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của người khác không? Con dâng cuộc đời con cho Chúa và sẵn sàng phục vụ người thân cận vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…