Thông báo: Đăng ký học Giáo Lý Thiếu Nhi năm học 2020 – 2021

,

Giáo xứ Tân Định
Ban giáo lý Thiếu Nhi

THÔNG BÁO

V/v : Đăng ký học Giáo Lý

Để chuẩn bị cho Năm học Giáo lý mới 2020 – 2021, xin quý phụ huynh có con em đang cư ngụ trong giáo xứ Tân Định đến tuổi đi học giáo lý xin liên hệ với văn Phòng Giáo Lý, văn Phòng Giáo Xứ để nhận giấy đăng ký và biết thêm thông tin.

  • Độ tuổi: Bắt đầu từ năm tuổi (5 tuổi) trở lên.
  • Thời gian đăng ký kể từ: Chúa nhật, ngày 30/08/2020 đến hết Chúa nhật ngày 13/09/2020.

Tân Định, ngày 23 tháng 08 năm 2020

Lm đặc trách Giáo Lý Thiếu Nhi
Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh

Lưu ý: Khi đi đăng ký xin quý phụ huynh mang theo sổ gia đình công giáo. Xin chân thành cảm ơn.