14/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên.

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Lời Chúa: Lc 12, 1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình.

Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. “Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

Suy niệm: Thành tích là điều tốt đẹp khi nó đánh giá đúng với khả năng thực sự. Nhưng nó biến thành ‘căn bệnh’ – quen gọi là bệnh thành tích – khi nó chỉ là một hình nộm trong ruột rỗng tuếch được phủ lên một lớp vỏ thành tích mà người ta kiếm được bằng những phương thế gian dối. Căn bệnh thành tích này đã có từ lâu nhưng nay đã lan tràn vào hết mọi lĩnh vực: nào là mua điểm, mua bằng, chạy trường, nào là gian lận, báo cáo thống kê bằng những ‘con số đẹp’… Kiểu đạo đức giả của luật sĩ và biệt phái cũng là một thứ bệnh thành tích mà Chúa Giê-su lên án một cách nặng nề. Trước mắt Thiên Chúa, “không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Sống người thật, việc thật trước mặt Chúa cũng như anh em mới là giá trị thật.

Mời Bạn: Trong xã hội mà bệnh thành tích lan tràn, sống trung thực theo Phúc Âm là một lời chứng mạnh mẽ và đầy thuyết phục. Bạn hãy tin tưởng và can đảm lên vì chúng ta “còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10,31).

Chia sẻ: Thử xét xem những báo cáo của chúng ta có bị nhiễm căn bệnh thành tích này chưa? Con cái của chúng ta có thói quen gian dối không?

Sống Lời Chúa: Tôi dành thời gian để tĩnh tâm, cầu nguyện và kiểm điểm đời sống để tôi đặt mình trước nhan Chúa và nhận ra con người thật của mình.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho chúng con hiểu và sống tinh thần đạo đức của Chúa để chúng con được biến đổi sâu xa từ bên trong lan tỏa tinh thần của Chúa ra chung quanh.