Thánh Thần sẽ dạy

15/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Lời Chúa: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Suy niệm: Cả ba Phúc âm Mác-cô, Mát-thêu và Lu-ca đều nhắc đến tội phạm đến Thánh Thần, thứ tội chẳng có thể được tha. Vậy tội ấy nặng nề thế nào mà không thể được tha? Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói: “Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại ở việc chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền năng của Thánh Giá” (Tông Thư “Dominum et Vivificantem” (Chúa là Đấng ban sự sống). Như thế có thể nói rằng: tội phạm đến Thánh Thần là tội từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa, không đón nhận ơn tha thứ nhờ cái chết của Đức Ki-tô trên Thánh Giá. Người không muốn được tha thứ thì làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho người đó được.

Mời Bạn: Tội phạm đến Thiên Chúa là quá lớn, đến nỗi không ai có thể tha thứ được. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn vì Ngài đã cho Con Một Ngài chịu chết để đền bù tẩy xoá mọi tội lỗi đó. Ơn tha thứ đó đã dành cho bạn. Chỉ cần bạn tin vào lòng thương xót bao dung của Chúa và bạn thật lòng sám hối hoán cải, trở về hoà giải với Ngài là bạn nhận được ơn tha thứ đó. Bạn đừng để mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng chối từ được tha thứ là chối từ Chúa Thánh Thần.

Sống Lời Chúa: Đọc thánh vịnh 50.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là con người yếu đuối tội lỗi. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng vì tội lỗi của mình, nhưng luôn tin tưởng vào tình yêu thương xót của Chúa. Nhờ đó, chúng con biết chạy đến với Chúa để đón nhận ơn tha thứ. Amen.