THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 16/10/2022

Tháng Mười :THÁNG MÂN CÔI

  1. Thứ bảy tuần này lễ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng là bổn mạng của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.
  2. Hướng tới kỷ niệm 5 năm khánh thành Nhà Chờ Phục Sinh (Chung Cư Hạnh Phúc) 02/11/2017 – 02/11/2022, giáo xứ đang cho điều chỉnh lại một số chi tiết cho hoàn chỉnh hơn, xin báo anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện. Trong khi thực hiện không tránh khỏi có sai sót, nếu anh chị em thân nhân thấy có sai sót, xin vui lòng báo lại cho Văn phòng Giáo xứ sau ngày 02/11/2022.
  3. Chúa nhật 30 thường niên, 23 tháng 10 năm 2022, là Chúa nhật Truyền Giáo. Theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin báo cho anh chị em biết trước một tuần lễ (Chúa nhật 29 thường niên, 16.10.2022) để chuẩn bị.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng