THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 11/12/2022

  1. Giải tội tập trung vào thứ ba tuần này 13/12 từ 6:00 chiều đến 7:30 tối. Anh chị em cố gắng thu xếp xưng tội dịp này vì có khoảng 20 cha khách giải tội.
  2. Chúa nhật III Mùa Vọng hôm nay, bổn mạng ca đoàn Gloria phục vụ trong Thánh Lễ 9 giơ 00 sáng Chúa nhật hàng tuần. Xin được chúc mừng và cầu nguyện cho ca đoàn Gloria.
  3. Thứ bảy tuần này 17/12/2022 kỷ niệm 1 năm làm phép bàn thờ và Thánh lễ Tạ ơn hoàn thành trùng tu Nhà thờ. Xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa.
  4. Xin giới thiệu với cộng đoàn trong khu vực nhà thờ hôm nay có một số nhóm bán hàng của các dòng tu và các em khuyết tật gây quỹ bác ái chia sẻ trong Mùa giáng Sinh. Xin anh chị em quan tâm và giúp mua các sản phẩm ủng hộ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng