THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/02/2023

  1. Chúng ta bước vào Tháng 3 kính Thánh Cả Giuse, xin cộng đoàn cùng đọc kinh cầu trước Thánh Lễ. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng.
  2. Kính mời cộng đoàn tham dự chặng đàng Thánh Giá vào lúc 16:30 thứ sáu hàng tuần trong Mùa Chay
  3. Trong thư mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh 2023, Đức Tổng có mời gọi anh chị em quảng đại hy sinh giúp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị Chúa nhật tuần sau 05/03/2023 nhà thờ Tân Định sẽ quyên góp lần 1 cho việc trùng tu.

Cộng tác vào việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Sau hết, như đã làm trong Mùa Chay của những năm qua, xin gia đình Tổng giáo phận tiếp tục đóng góp cho công trình đại tu Nhà thờ Đức Bà thân yêu. Phải thành thật nhìn nhận rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm trùng tu các công trình cổ, nên phải nhờ tới kinh nghiệm và kỹ thuật của các công ty châu Âu. Mà như vậy thì cần nhiều thời gian và kinh phí. Chính những người chịu trách nhiệm thi công cũng nôn nóng mau hoàn thành, nhưng không thể đốt giai đoạn được. Xin anh chị em, mặc dù trong điều kiện kinh tế hiện nay vẫn còn rất khó khăn, luôn rộng tay đóng góp để công việc trùng tu diễn tiến đều hòa và tốt đẹp.

Kính chúc anh chị em ngày càng cảm nghiệm sâu xa tình bạn với Chúa và với nhau. Có được tình bạn như thế, đó là chúng ta đang xây dựng một Hội Thánh hiệp hành. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.