Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ

26/02 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A

“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”.

Lời Chúa: Mt 4, 1-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”.

Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

Suy niệm: Cả ba Phúc Âm Nhất Lãm đều tường thuật việc Chúa Giê-su bị Satan cám dỗ trong hoang địa lúc khởi đầu rao giảng để đối chiếu với việc ông bà nguyên tổ bị cám dỗ trong vườn địa đàng thuở hoang sơ. Khác một điều, bà E-và đã thất bại, còn Chúa Giê-su thì đã chiến thắng. “Vạn sự khởi đầu nan” với thất bại của ông bà nguyên tổ. Khi Chúa Giê-su đến để thiết lập một khởi đầu mới, tình hình còn tồi tệ hơn vì “sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12). Thế nhưng, trong thân phận con người Chúa Giê-su đã chiến thắng “tên cám dỗ”. Đó là tấm gương để chúng ta soi mà sống trọn mùa Chay với lòng tin tưởng và với quyết tâm chiến thắng tội lỗi.

Mời Bạn: Khi chúng ta ăn chay, hãm mình, cầu nguyện… thì ma quỉ cũng gia tăng cám dỗ chúng ta đi ngược lại bằng những lời hứa hẹn đường mật nhưng thực chất đều là những cái bánh vẽ không hơn không kém. Bạn hãy nhớ lại những kinh nghiệm bại trận vì nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ xem nó đem lại gì cho cuộc sống của bạn. Trống rỗng? Day dứt? Hụt hẫng? Hối hận?…

Chia sẻ: Đâu là những “chiến thuật” ma quỷ dùng để cám dỗ Chúa? Và đối với bạn, ma quỷ dùng chiến thuật nào?

Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này khi gặp cám dỗ: “Con chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của con!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con chiến đấu chống lại những khuynh hướng xấu trong con nhân mùa Chay này. Và trong Chúa, con tin tưởng mình cũng sẽ chiến thắng, như Chúa đã thành công vì Chúa luôn làm theo ý của Chúa Cha. Amen.