Thiên đàng của bác ái

27/02 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay.

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Lời Chúa: Mt 25, 31-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.

Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?”

Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!”

Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?”

Khi ấy Người đáp lại: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Suy niệm: Ba việc đạo đức chính yếu trong Mùa Chay là ăn chay, cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo khó. Người nghèo khó được Chúa Giê-su quan tâm, yêu thương cách đặc biệt, đến độ Ngài tự đồng hóa mình với chính họ: làm phúc cho họ là làm phúc cho Ngài, lơ là không làm điều lành cho họ là tránh né làm điều lành cho Ngài. Điều phúc, việc lành ta làm không phải là điều gì cao xa, tầm cỡ vĩ mô, nhưng là những gì rất cụ thể, nhỏ bé trong đời thường: cho ăn, uống, tặng quần áo, cho chỗ trọ, thăm viếng, thăm nuôi với người đói, khát, mình trần, đau yếu, tù tội. Ngài muốn dạy ta những nghĩa cử yêu thương nhỏ bé với những con người bé nhỏ trong xã hội, những người không có gì để đền đáp lại. Đó là giá trị của hành vi “thi ân bất cầu báo” mà Mùa Chay đề cao.

Mời Bạn: Có thể bạn đã nhiều lần thấy người khác hay chính mình thực hiện các nghĩa cử bác ái này, đặc biệt trong cơn đại dịch vừa qua. Hẳn bạn cũng đã đau lòng khi biết nhiều kẻ lợi dụng trẻ em, người nghèo khổ, kẻ không còn gì để mất… để làm giàu bất chính trên xương máu của họ, những anh chị em “bé nhỏ” của Chúa. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, bạn hãy  thắp lên ngọn lửa yêu thương cụ thể cho họ.

Sống Lời Chúa: Tôi ghi nhớ và hành động theo Lời Chúa hôm nay để luôn được xếp là chiên ở bên phải Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ghi khắc Lời Chúa dạy hôm nay. Xin đổi lòng những người quá ham lợi lộc vật chất mà đánh mất lòng nhân ái, nghĩa đồng bào trong xã hội chúng con.