28/02 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay.

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Suy niệm: Khởi đầu Mùa Chay, Giáo hội mời gọi con cái mình đi vào mối tương quan cá vị với Thiên Chúa cũng như với nhau bằng cầu nguyện. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện đẹp nhất, kiểu mẫu cho việc cầu nguyện. Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ, cũng là Cha của chúng ta. Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta được đắm mình trong tình phụ tử, cũng như mở rộng mối tương quan huynh đệ với mọi người, vì hết thảy đều là con cái của Cha trên trời: “Lạy Cha chúng con.” Hơn nữa, ta còn là anh em với nhau, bởi được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giê-su Ki-tô là “Trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo.” Như thế, lời kinh Lạy Cha là lời kinh của người môn đệ Chúa Ki-tô: với Cha là con thảo, với nhau là anh em. “Anh Cả Giê-su” dạy “yêu đến cùng” bằng lời tha thứ trên thập giá, nên chúng ta được mời gọi áp dụng lời kinh Lạy Cha vào cuộc sống mình, để không còn giữ bất kỳ sự oán giận nào từ trong sâu thẳm trái tim, và thanh thản cùng với mọi người cất lên lời kinh “Lạy Cha chúng con…

Mời bạn: Những tổn thương mà các con kinh nghiệm có thể cám dỗ các con rút lui khỏi người khác, quay lại nơi chính mình và nuôi dưỡng những cảm xúc oán giận, nhưng đừng bao giờ ngừng lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi tha thứ” (CV 165). Mời bạn chia sẻ về một kinh nghiệm tha thứ mà bạn đã thực hiện hay đã nhận được. Theo bạn, sự tha thứ có phải là một ân ban, hay đó chỉ là ‘nghĩa vụ’ làm dịu lương tâm?

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho người đang mắc lỗi với bạn.

Cầu nguyện với kinh Lạy Cha.