Ðừng báo thù

19/06 – Thứ Hai tuần 11 thường niên.

“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

Lời Chúa: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”.

Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

Suy niệm: Hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta một lối sống mới với cái nhìn và cách cư xử mới theo cung cách Tin Mừng của Ngài. Cung cách mới của Chúa không đi theo lối mòn của thế gian nhưng đi xa hơn, vượt lên cao hơn khái niệm thông thường về công bằng, nhân ái trong xã hội. Ai kiện lấy áo trong của anh thì luôn cả áo ngoài, ai vả má bên phải thì giơ luôn cả má bên trái… Lời dạy này có vẻ cổ võ cho bạo lực, khuyên dạy cam chịu bất công, chấp nhận yếu đuối khiếp nhược. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã dùng sự yếu đuối và điên rồ của thập giá để tỏ rõ sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa để nhờ cái chết và phục sinh của Ngài mà cứu độ nhân loại.

Mời BạnCon đường thập giá của Chúa Giê-su qua hơn 2.000 năm đã chứng minh được tính đúng đắn và hiệu quả của nó. Sự sống của Chúa phục sinh và ân sủng Chúa Thánh Thần tiếp sức cho con người chúng ta thực hiện được những lời khuyên tưởng như không tưởng của Đức Giê-su. Chị thánh Tê-rê-xa Hài Đồng là một mẫu gương thành công khi theo sát lời khuyên dạy của Chúa: Chị luôn chọn phần xấu nhất để nhường cho chị em phần tốt hơn. Người môn đệ Chúa luôn biết quên mình, xả thân, lấy thiện ích và hạnh phúc cho người khác làm mục tiêu cho mọi hành động của mình.

Chia sẻ: Bạn nhận được phản hồi từ người xung quanh thế nào khi bạn sống theo lời dạy này của Chúa?

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi sẽ không ngoảnh mặt với bất cứ ai cần sự trợ giúp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ lối sống trả vay theo kiểu thế gian, để sống như người môn đệ Chúa sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi để yêu thương phục vụ và làm vinh danh Chúa. Amen.