Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành

20/06 – Thứ Ba tuần 11 thường niên.

“Các ngươi hãy yêu thương thù địch”.

Lời Chúa: Mt. 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư?

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

Suy niệm: Nhiều người than thở vì tình trạng đạo đức xuống cấp trong các gia đình và xã hội hiện nay, những giá trị nhân bản ngày càng mai một ngay cả trong lĩnh vực giáo dục, học đường. Các phẩm chất nhân bản là nền tảng xây dựng nên con người hoàn thiện. Lời Chúa dạy chúng ta rằng con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được hạnh phúc tròn đầy khi ở trong Thiên Chúa. Như vậy, con người càng người hơn khi càng trở nên giống Thiên Chúa hơn. Chúa Giê-su cho biết mẫu mực và sự hoàn hảo ấy là Thiên Chúa và là Cha của chúng ta: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Mà Đức Giê-su chính là Thiên Chúa hiện thân ở giữa chúng ta, Ngài là Con Người hoàn hảo. Vì thế con người chỉ có thể hoàn thành cuộc đời mình khi trở nên giống Đức Giê-su, cả trong suy nghĩ và hành động.

Mời Bạn: Bước theo Đức Giê-su không chỉ là đi cùng một hướng, mà còn là làm theo cùng một kiểu cách như Đức Giê-su. Bạn được mời gọi trở nên giống như Đức Giê-su trong từng suy nghĩ, tâm tình và hành động như chính Người.

Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về một lần mình đã vượt qua những suy nghĩ và tính toán tầm thường của con người, để có thể hành động theo ánh sáng của Thần Khí.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên nhẩm lại câu Lời Chúa sau đây: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con luôn ý thức mình cao quý vì được Chúa yêu thương hết mực, để con biết khao khát ngày càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.