Đạo đức thực sự vì Chúa

21/06 – Thứ Tư tuần 11 thường niên. – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

“Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Lời Chúa: Mt. 6, 1-6, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.

Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Suy niệm: Biết con không ai bằng cha mẹ. Điều đó lại càng đúng đối với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành chúng ta: Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên. Việc họ làm Chúa thông suốt cả” (Tv 32,15). Thiên Chúa thấu suốt tất cả; Ngài nhìn thấy rõ cả những ý tưởng sâu kín trong tâm hồn chúng ta. Vì thế các việc lành nếu chỉ làm cốt “để cho thiên hạ thấy” sẽ là những hình thức “đạo đức giả”. Trái lại, làm việc lành cách kín đáo tế nhị, với tâm tình yêu thương chỉ dành riêng cho Chúa, “Đấng thấu suốt nơi kín ẩn,” biết và thưởng công, đó chính là cách để biểu lộ tình yêu chân thành của người con cái đối với Cha trên trời.

Mời Bạn: Hãy nhớ rằng Chúa đang nhìn mình với ánh mắt yêu thương. Chúng ta luôn sống trước sự hiện diện của Chúa. Kiên quyết từ bỏ ngay những ý nghĩ, lời nói, việc làm đi ngược lại với lòng mến Chúa, yêu người. Mời bạn kiểm điểm: Khi tôi đảm nhận một việc bị coi là hèn mọn hay khi tôi hoàn thành một việc tốt mà không được nhận biết, khen thưởng, tâm trạng của tôi thế nào, vui vẻ hay buồn bực? Những lúc đó, hãy đọc lại thánh vịnh 138 để cảm nhận được Chúa vẫn nhìn thấy và chăm sóc bạn: “Lạy Chúa Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Biết cả khi con đứng, con ngồi. Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.”

Sống Lời Chúa: Yêu thích làm việc thiện cách tế nhị kín đáo.

Cầu nguyện: Lạy Cha nhân ái, Cha biết rõ lòng con. Con xin phó thác đời con trong tay Cha. Xin cho con luôn biết sống dưới cái nhìn yêu thương của Cha, để con luôn làm đẹp ý Cha. Amen.