Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu

22/06 – Thứ Năm tuần 11 thường niên.

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Suy niệm: Kinh Lạy Cha là kinh quan trọng bậc nhất trong hệ thống kinh nguyện Ki-tô giáo. Kinh này quen  thuộc trên môi miệng Chúa Giê-su, lời kinh Ngài nguyện hằng ngày, trước khi dạy cho các môn đệ. Vì thế, đây là lời kinh của môn đệ Chúa Ki-tô, người bước theo Ngài, muốn sống như Ngài. Tâm tình đầu tiên của người môn đệ Chúa Ki-tô là hiếu thảo với Chúa Cha như Ngài: gọi Thiên Chúa là Cha ở trên trời, quan tâm đến Danh Cha được mọi người nhận biết, Nước Cha được hiển trị trên trần thế, Ý Cha được con người vâng phục. Thứ đến, người môn đệ Chúa Ki-tô mới hướng về các nhu cầu của mình. Xin Cha nhân lành đáp ứng bốn nhu cầu tinh thần, vật chất của con người: tôn vinh lòng nhân từ, sự quan phòng của Cha trên trời đối với đoàn con cái. Ta xin cho được lương thực đủ dùng hằng ngày, ơn tha thứ tội lỗi, chiến thắng cơn cám dỗ, và xa tránh sự dữ của Ác thần. Riêng việc tha thứ, ta không chỉ xin ơn được tha thứ, nhưng còn xin ơn biết thứ tha cho đối tượng “có lỗi” với ta nữa.

Mời Bạn: Ta có thể cho người khác nhiều thứ. Nhưng khó hơn cả là cho đi sự tha thứ, chín bỏ làm mười. Món quà tha thứ không làm vơi “hầu bao” của ta, nhưng sao lại khó thế? Bạn hãy suy nghĩ điều này, và tìm cách khắc phục.

Sống Lời Chúa: Hôm nay nếu bạn làm phiền lòng ai, hãy nói với họ “tôi hối tiếc.” Và có kẻ nào xúc phạm đến bạn, xin Chúa hoán cải lòng họ, cũng như lòng mình để biết thứ tha cho họ.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha thật chậm rãi, sốt sắng mỗi sáng khi thức giấc, hay kết thúc giờ kinh cầu nguyện.