THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 09/07/2023

  1. Thứ ba tuần này 11/07 vào lúc 17:30 Đức Tổng Giuse về dâng Thánh Lễ kính Thánh Anê Lê Thị Thành, bôn mạng các bà mẹ công giáo trong TGP. Xin cũng hiệp ý và chúc mừng Giáo khu Thánh Annê Thành ( GK 4) nhân dịp bổn mạng.
  2. Sau khi tham khảo ý kiến HĐMV, cha xứ sắp xếp lại bãi giữ xe. Để sân nhà thờ được thông thoáng và anh chị em tham dự Thánh Lễ Chúa nhật 17:30 và 19:00 có chỗ ngồi khi tham dự Thánh lễ. Xin anh chị em theo sự sắp xếp của bãi xe, khi cho xe vào và ra khỏi nhà xe xin tắt máy, dẫn bộ để bảo vệ sức khỏe cho mọi người.
  3. Cám ơn anh chị em đã tích cực hiến máu nhân đạo cứu người . Có trên 100 anh chị em đã tham gia hiến máu CN 02/07 vừa qua. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng