THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 06/08/2023

  1. Xin các gia đình có con em thuộc diện NGHÈO – GIỎI – NGOAN nộp cho trưởng khu giấy khen và bảng điểm các em để giáo xứ phát học bổng cho các em vào lúc 10g00 Chúa nhật 27/08/2023.
  2. Chúa nhật tuần sau 13/08 xin cộng đoàn giúp cho quỹ học bổng giáo xứ.
  3. Chúa nhật 13/08 là hạn chót đăng ký khóa dự tòng, hôn nhân. Xin liên hệ văn phòng giáo xứ để ghi danh.
  4. THÔNG BÁO GHI DANH VÀ KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ THIẾU NHI NĂM HỌC 2023-2024
  • I. GHI DANH
    • Đối tượng: Các em thiếu nhi từ 5 tuổi trở lên
    • Thời gian : Từ 08g30 – 10g00 Các ngày Chúa Nhật 13/08; 20/08; 27/08
    • Địa điểm : Tại văn phòng Giáo lý Thiếu nhi
    • Hồ sơ : Sổ gia đình Công giáo + Phiếu ghi danh tại văn phòng
  • II. KHAI GIẢNG
    • Chúa nhật 27/08: Thiếu nhi tập trung, nhận lớp
    • Chúa nhật 10/09: Khai Giảng Năm Học Giáo lý
      + 07g30: Thánh Lễ.
      + 08g30-09g00: Ăn sáng.
      + 09g00-10g00: Học giáo lý.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng