THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 13/08/2023

 1. Xin các gia đình có con em thuộc diện NGHÈO – GIỎI NGOAN nộp cho trưởng khu giấy khen và bảng điểm các em. Hạn chót Chúa nhật 20/08/2023.
 2. Chúa nhật hôm nay 13/08 xin cộng đoàn giúp cho quỹ học bổng giáo xứ
 3. Thứ ba tuần này 15/08 lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, lễ trọng. Sau Thánh lễ 17 giờ 30 có cuộc rước kiệu Đức Mẹ trọng thể. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự đông đảo sốt sắng.
 4. Chúa nhật 13/08 là hạn chót đăng ký khóa dự tòng hôn nhân. Xin liên hệ văn phòng giáo xứ để ghi danh. Khóa dự tòng khai giảng lúc 19 giờ 00 thứ tư 16/08 với Thánh lễ trong nhà thờ. Khóa hôn nhân khai giảng lúc 19 giờ 00 thứ sáu 18/08 với Thánh lễ trong nhà thờ.
 5. THÔNG BÁO GHI DANH VÀ KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ THIẾU NHI NĂM HỌC 2023-2024
 • I. GHI DANH
  • Đối tượng: Các em thiếu nhi từ 5 tuổi trở lên
  • Thời gian : Từ 08g30 – 10g00 Các ngày Chúa Nhật 13/08; 20/08; 27/08
  • Địa điểm : Tại văn phòng Giáo lý Thiếu nhi
  • Hồ sơ : Sổ gia đình Công giáo + Phiếu ghi danh tại văn phòng
 • II. KHAI GIẢNG
  • Chúa nhật 27/08: Thiếu nhi tập trung, nhận lớp
  • Chúa nhật 10/09: Khai Giảng Năm Học Giáo lý
   + 07g30: Thánh Lễ.
   + 08g30-09g00: Ăn sáng.
   + 09g00-10g00: Học giáo lý.