THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 17/12/2023

 1. Chúa nhật hôm nay là bổn mạng ca đoàn Gloria phục vụ trong Thánh Lễ 9:00 sáng Chúa nhật, tối thứ hai và chiều thứ sáu hàng tuần. Xin chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện.
 2. Xin cám ơn anh chị em đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo Chúa nhật 10/12 vừa qua.
 3. Giải tội tập trung vào Thứ ba 19/12/2023 từ 18:00 đến 19:30. Lưu ý: anh chị em đến trước 19:15, KHÔNG CÓ THÁNH LỄ LÚC 18:45 . Ngày Chúa nhật 24/12 KHÔNG CÓ GIẢI TỘI.
 4. Đêm Thánh ca với chủ đề Đêm Thánh – Đêm Chan Hòa Ánh Sáng bắt đầu lúc 19:00 thứ sáu 22/12/2023. Mời anh chị em cùng tham dự. Không có Thánh Lễ lúc 19:00.
 5. Xin anh chị em lưu ý Năm nay ngày 24/12 trùng với Chúa nhật 4 Mùa Vọng nên :
  • 1/ Phải tham dự vào một trong các Thánh lễ Chúa nhật [thứ IV mùa Vọng] diễn ra từ chiều thứ Bảy 23/12/2023 cho đến chiều Chúa nhật 24/12/2024;
  • 2/ Phải tham dự thêm nữa vào một trong các Thánh lễ Giáng sinh (Vọng/Đêm/Rạng đông/Ban ngày) diễn ra từ chiều Chúa nhật 24/12/2023 cho đến hết ngày thứ Hai 25/12/2023.
 6. Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định sẽ truyền chức phó tế cho 19 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 thứ bảy ngày 20.01.2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn. Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.Thời gian rao báo cụ thể :Lần 1 : Chúa nhật tuần III Mùa Vọng 17.12.2023 Lần 2 : Chúa nhật tuần IV Mùa Vọng 24.12.2023 Lần 3 : Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất 31.12.2023.

————-

NOTICE SUNDAY 17/12/2023

 1. Today is the anniversary of the Gloria choir serving in the 9:00 am Sunday Mass, Monday evening, and Friday afternoon. Congratulations, and let us pray together.
 2. Thank you to all who actively participated in the blood donation last Sunday, December 10th.
 3. Confession will be held on Tuesday, December 19th, 2023, from 6:00 pm to 7:30 pm. Please note: arrive before 7:15 pm. THERE WILL BE NO MASS AT 6:45 pm. There will be NO CONFESSION on Sunday, December 24th.
 4. The Christmas Carol Night with the theme “Holy Night – Night of Harmony and Light” will begin at 7:00 pm on Friday, December 22nd, 2023. We invite you all to attend. There will be NO MASS at 7:00 pm.
 5. Please note that this year, December 24th coincides with the 4th Sunday of Advent, so:
  • You must attend one of the Sunday Masses [4th Sunday of Advent] taking place from Saturday afternoon, December 23rd, 2023, to Sunday afternoon, December 24th, 2023;
  • You must also attend one of the Christmas Masses(Vigil/Night/Dawn/Day) from Sunday afternoon, December 24th, 2023, to Monday, December 25th, 2023.
 6. As per the request of the Director of St. Joseph Seminary, Archbishop Joseph has decided to ordain 19 seminarians (according to the attached list) as deacons at 8:30 am on Saturday, January 20th, 2024, at the Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica. Therefore, please announce to the faithful and ask the priests to inform them if there are any obstacles.