Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu

05/07 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Suy niệm: Truyền thống Thánh Kinh vốn đã khẳng định tiêu chuẩn đánh giá của Thiên Chúa: “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Đức Giê-su luôn trung thành với tiêu chuẩn ‘tấm lòng’ này. Nhiều lần, Chúa đã lên án người Pha-ri-sêu coi trọng việc rửa tay bên ngoài hơn việc giữ tâm hồn thanh sạch bên trong: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng còn lòng chúng thì lại xa Ta” (x. Mc 7,1-7). Nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì, đối với Ngài, “lòng nhân” luôn nặng ký hơn “lễ tế” bởi vì Chúa nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế.”

Mời Bạn: Trước mặt Chúa, hình thức, nghi lễ bên ngoài chỉ có giá trị khi phát xuất từ tấm lòng nhân ái bên trong. Không có điều cốt lõi ấy thì mọi sự chỉ là giả hình. Vì thế làm bất cứ điều gì dù nhỏ bé, bạn hãy làm với tất cả tấm lòng và dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa là “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” và ân thưởng cho bạn (x. Mt 6,1-4).

Sống Lời Chúa: Bạn làm dấu Thánh giá một cách khoan thai, đầy ý thức và đặt vào đó tất cả tâm tình tin yêu Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng thấu suốt tâm can nhưng nhiều khi con vẫn chạy theo sự đánh giá của người đời mà ưa chuộng lối sống hình thức bên ngoài. Xin Chúa giúp con hoán cải để dù con làm bất cứ việc gì, con đều làm với tất cả tầm lòng và chỉ để đẹp ý Chúa mà thôi. Amen.