Thông báo: Tuần 21/10 – 27/10/2018

  1. Chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi, xin các các gia đình trong giáo xứ tiếp tục duy trì việc đọc kinh Mân Côi liên kết vào các giờ kinh tối hằng ngày.
  2. Xin gửi đến anh chị em phong thư trong đó có bản tóm tắt rất ngắn gọn sứ điệp truyền giáo năm 2018 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với chủ đề: Cùng với người trẻ chúng ta mang Tin Mừng cho tất cả mọi người.Theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin cộng đoàn quảng đại chia sẻ.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho phòng khám từ thiện tuần trước được 36 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em.

LỊCH TUẦN 21/10 – 27/10

  • Chúa Nhật, 21/10: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Chúa Nhật truyền giáo.
  • Thứ hai, 22/10: Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng.
  • Thứ ba, 23/10: Thánh Gioan Capestranô, linh mục.
  • Thứ tư, 24/10: Thánh Antôn Maria Claret, giám mục.
  • Thứ năm 25/10:
  • Thứ sáu, 26/10:
  • Thứ bảy, 27/10:

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng