Thông báo: Tuần 28/10 – 03/11/2018

  1. Xin anh chị em dọn mình sốt sắng chuẩn bị lãnh nhận ơn toàn xá vào ngày lễ các thánh nam nữ – thứ năm 01/11 – và ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời – thứ sáu 02/11. Giờ Thánh lễ như thường lệ. Buổi sáng: 5 giờ 00 và 6 giờ 15. Buổi tối: 17 giờ 30 và 19 giờ 00. Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn nơi nhà chờ phục sinh cử hành lúc 19 giờ 00 ngày 02/11. Ngày 02/11 cũng là kỷ niệm 1 năm làm phép nhà chờ phục sinh mới của giáo xứ. xin cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn.
  2. Số tiền anh chị em giúp quỹ truyền giáo tuần trước được 100 triệu. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc bác ái từ thiện.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện; đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ ( xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng l1 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ ( xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng ), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày: mỗi ngày được hường một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, consession 29).

LỊCH TUẦN 28/10 — 03/11

  • Chúa nhật, 28/10: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
  • Thứ hai, 29/10:
  • Thứ ba, 30/10:
  • Thứ tư, 31/10:
  • Thứ năm, 01/11: Thứ năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
  • Thứ sáu, 02/11: Thứ sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG)
  • Thứ bảy, 03/11: Thứ bảy đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng