Thông báo: Tuần 25/11 – 01/12/2018

  • Ngày 1/12 sẽ kết thúc năm phụng vụ 2018, bước sang năm phụng vụ 2018-2019 – Năm C với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng ngày 2/12.
  • Số tiền anh chị em giúp cho giáo điểm truyền giáo Doi Lầu & An Nghĩa được 300 triệu đồng. Xin cảm ơn sự quảng đại của anh chị em. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc bác ái của giáo xứ.

LỊCH TUẦN 25/11 – 01/12

  • Chúa nhật, 25/11: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. ĐỨC KI TÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng
  • Thứ hai, 26/11:
  • Thứ ba, 27/11:
  • Thứ tư, 28/11:
  • Thứ năm, 29/11:
  • Thứ sáu, 30/11;Thánh AN-RÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính
  • Thứ bảy, 01/12: Thứ bảy đầu tháng.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng