Chúa Giêsu, Vua chân lý

25/11 – Chúa Nhật tuần 34 Thường Niên năm B – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ Trọng.
“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

Lời Chúa: Ga 18, 33b-37

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?”

Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

  • Suy Niệm:

Đức Giêsu khẳng định mình là vua, nhưng vương quốc của Người không giống với các nước ở trần gian này. Vương quốc của công lý, sự thật, hòa bình và là vương quốc của Vua Tình Yêu.

Vui biết bao khi thuộc về Đức Kitô và vương quốc của Người. Hãy để Thần Khí Người hướng dẫn chúng ta sống theo chân lý của tình thương, nghĩa là xác tín rằng chỉ có tình thương mới thực sự đem lại công lý, hòa bình và hoan lạc cho loài người. Như vậy, chúng ta sẽ đem hết tài nắng, sức lực và thời giờ vào công trình xây dựng một cộng đồng huynh đệ bác ái: tất cả những người ấy sẽ tạo nên nước Đức Kitô ngay hôm nay, ở trong thế giới này.

  • Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là Vua, xin biến đổi tâm hồn mỗi người trons gia đình chúng cơn, để chúng con không chỉ cầu xin cho “Nước Cha trị đến”, mà còn làm cho ánh sáng sự thật của Vua Kitô chiếu rọi trên trọi nẻo đời thường, khi cùng nhau cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, bình an và chân thật, chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, ngày vui mừng trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Amen.