Thông báo: Tuần 03/11 – 09/11/2019

 1. Giờ lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11 và lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 02/11 năm nay như sau:
  Sáng: 5 giờ 00 – 06 giờ 15 . Chiều: 17 giờ 30 – 19 giờ 00. Buổi tối 19 giờ 00 ngày 02/11 Thánh lễ tại Nhà Chờ Phục Sinh cầu cách đặc biệt cho các linh hồn đang gởi tro cốt .
 2. Thứ sáu tuần này 08/11 lúc 17 giờ 30 có Thánh Lễ đồng tế cầu cho các linh hồn đã qua đời do Hội Các bà Mẹ Công Giáo TGP xin. Kính mời các bà mẹ công giáo tham dự đông đảo sốt sắng.
 3. Sau Thánh Lễ chiều thứ bảy 09/11/2019 mời Hội các bà mẹ xứ Tân Định nguyệt hội.
 4. Số tiền anh chị em giúp bác ái tuần trước được 40 triệu đồng . Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà.

LỊCH TUẦN 03/11 – 09/11/2019

 • Chúa nhật, 03/11: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 04/11: Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
 • Thứ ba, 05/11:
 • Thứ tư, 06/11:
 • Thứ năm, 07/11: Thứ năm đầu tháng.
 • Thứ sáu, 08/11:
 • Thứ bảy, 09/11: CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng